Gebruikersondersteuning

Onze Servicedesk functioneert als eerste aanspreekpunt voor uw gebruikers en verleent de zogenaamde "eerste hulp".

Lees meer...

Pro-actief beheer

Daar waar de Servicedesk een ad-hoc karakter heeft, heeft Systeembeheer juist een structureel en preventief karakter

Lees meer...

IT management

Het is ons streven om te functioneren als uw ICT-afdeling met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden

Lees meer...

Change management

Een “Change” ook wel verbetertraject genoemd, behandelen wij als een projectmatige aanpassing

Lees meer...

IT Management

Managed IT streeft ernaar om te functioneren als uw eigen ICT-afdeling met alle verantwoordelijkheden die daartoe behoren. Dat houdt in dat wij pro-actief te werk gaan en uw IT-omgeving structureel zullen bewaken en optimaliseren om de beste performance uit uw systeem te halen.

Daar hoort natuurlijk ook een periodiek tactisch en strategisch overleg bij dat wordt uitgevoerd door de mensen uit onze klantenteams. Door dit overleg krijgt u meer grip op de ontwikkelingen binnen uw organisatie en worden alle marktontwikkelingen die voor verbetering kunnen zorgen meegenomen. Vanzelfsprekend zijn uw wensen, prioriteiten alsmede de beschikbare budgetten leidend hierin.

Binnen dit domein worden alle partijen betrokken zoals de servicedesk, systeembeheerders en uw eigen interne organisatie. Alle afspraken omtrent autorisatie, wachtwoord policy, back-up, disaster recovery en uw wensen in de roadmap worden zorgvuldig gedocumenteerd zodat er altijd direct een overzicht beschikbaar is.

Karakteristieken van IT Management zijn:

Het is ons streven om te functioneren als uw ICT-afdeling met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden:

 • Pro-actieve analyses en bewaking resulteert in structurele optimalisatie van uw ICT-omgeving.
 • Tactisch en strategisch overleg geven grip op de ontwikkelingen in uw organisatie en in de markt.
 • Geplande verbetervoorstellen op basis van wensen, prioriteit en beschikbaar budget zorgen voor een inzichtelijke begroting.

Analyse, registraties/bevindingen

 • Servicedesk (problemen)
 • Systeembeheer (aanpassingen)
 • Interne organisatie (wensen)
 • Marktontwikkelingen (adviezen)

Tactisch advies

 • Optimalisatie en verbetertraject
 • Prioriteit bepalen en afstemmen
 • Budgetvoorstel
 • Opstellen Roadmap

Strategisch advies

 • Afhankelijkheidsmatrix
 • Classificatiematrix
 • Autorisatiematrix
 • Documenteren van de afspraken