Gebruikersondersteuning

Onze Servicedesk functioneert als eerste aanspreekpunt voor uw gebruikers en verleent de zogenaamde "eerste hulp".

Lees meer...

Pro-actief beheer

Daar waar de Servicedesk een ad-hoc karakter heeft, heeft Systeembeheer juist een structureel en preventief karakter

Lees meer...

IT management

Het is ons streven om te functioneren als uw ICT-afdeling met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden

Lees meer...

Change management

Een “Change” ook wel verbetertraject genoemd, behandelen wij als een projectmatige aanpassing

Lees meer...

Gebruikersondersteuning

Onze servicedesk fungeert als eerste aanspreekpunt voor uw gebruikers. Contact verloopt via de telefoon, e-mail of indien gewenst op locatie.

De 1ste lijn ondersteuning registreert de vraag en/of het probleem en levert eventuele 'eerste hulp'. Daarnaast begeleiden wij uw gebruikers, wordt de urgentie bepaalt en geven ze uw medewerkers inzicht in de verdere opvolging en planning.

Onze 2de lijn ondersteuning levert complexere ondersteuning. We begeleiden en instrueren uw gebruikers, onderzoeken gewenste functionaliteiten, corrigeren eventuele fouten en richten uw werkplek optimaal in.

Daarnaast biedt de 2de lijn uitkomst bij de uitvoering van kleine aanpassingen (changes) op het gebied van gebruikerstoegang, installaties en het herstellen en optimaliseren van de werkplek en de randapparatuur.

Karakteristieken van de Servicedesk

 • Eerste aanspeekpunt voor uw gebruiker
 • Eerste hulp. Ondersteuning en kleine aanpassingen

1ste lijn ondersteuning

 • Eerste analyse
 • Registratie
 • Urgentiebepaling
 • 'Eerste hulp'
 • Inzicht in opvolging en planning

2de lijn ondersteuning

 • Diepgaand onderzoek
 • Herstel (o.a. restore)
 • Inrichting
 • Begeleiding
 • Instructie

2de lijn changes

 • Kleine aanpassingen
 • Gebruikers en groepen aanmaken
 • Rechten toekennen en aanpassen
 • Werkplekken herstellen en inrichten
 • Randapparatuur herstellen en inrichten